Bục tượng bác

  Bục tượng Bác LTS01

  Bục tượng Bác LTS01

  2.270.000VNĐ

  Kích thước: 800 x 600 x 1200

  Chất liệu: Gỗ công nghiệp

  Màu sắc: Vân gỗ

  Chi tiết

  Bục tượng Bác LTS02

  Bục tượng Bác LTS02

  2.270.000VNĐ

  Kích thước: 800 x 600 x 1200

  Chất liệu: Gỗ công nghiệp

  Màu sắc: Vân gỗ

  Chi tiết

  Bục tượng Bác LTS03

  Bục tượng Bác LTS03

  2.010.000VNĐ

  Kích thước: 800 x 600 x 1200

  Chất liệu: Gỗ công nghiệp

  Màu sắc: Vân gỗ

  Chi tiết

  Bục tượng Bác LTS04

  Bục tượng Bác LTS04

  1.820.000VNĐ

  Kích thước: 800 x 600 x 1200

  Chất liệu: Gỗ công nghiệp

  Màu sắc: Vân gỗ

  Chi tiết