Các loại tủ - Kệ

Tủ Chè Cham Tứ Linh – Mã số: TU1802

Giá: 30.000.000 

Tủ chè chạm tứ linh là mẫu tủ chè cánh phẳng, bệ đục tứ linh, cánh tủ khảm ốc đỏ tích văn vương cầu hiền. Lèo tủ đục chim hoa theo mẫu cổ